Koulutusten myyntiä Intiaan

Liisa Toivonen toimii Bioacademy Finlandin toimitusjohtajana. Yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla ja kouluttaa metsäalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Vielä muutama vuosi sitten Liisa työskenteli palkkatyössä Itä-Suomen yliopistolla. Miten Liisa on onnistunut vaihtamaan palkkatyönsä yrittäjyydeksi ja rakentamaan menestyvän koulutusliiketoiminnan kansainvälisille markkinoille?

Liikevaihto on 0€ eli asiakkaita tarvitaan – mutta mikä olisi siihen paras keino?

Liisan ottaessa yhteyttä Verkkokurssitehtaaseen hänellä oli takanaan yli 20 vuoden kokemus metsäalan tehtävistä yliopistolla. Hän oli kouluttanut alansa kotimaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia. Hän tunsi oman alansa hyvin, mutta yritystä aloitettaessa oli alusta saakka selvää, että koulutusten myynti kansainvälisille markkinoille vaatisi paljon muutakin osaamista. Paitsi yrityksen perustoiminnan pyörittäminen, myös koulutustuotteiden jatkuva kehittäminen vaativat uudenlaista osaamispääomaa. Etenkin yrityksen alkutaipaleella kaikkein tärkeimpänä uutena taitona korostui kyky hankkia asiakkaita.

Bioacademyssa asiakashankintaan lähdettiinkin liikkeelle lähestulkoon nollasta, aina viestinnän keinoista ja kanavista lähtien. Tuossa vaiheessa yrityksellä ei ollut olemassa edes verkkosivustoa.

Hyvä suunnitelma on kaiken pohja

Yhtä kaikki Bioacademy oli tehnyt vahvaa pohjatyötä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yrityksellä oli selkeä rahoitus- ja toteutussuunnitelma kansainvälistymiseen. Yritys oli hyödyntänyt matkansa varrella jo monia erilaisia julkisrahoitusmalleja ja saanutkin niiden avulla hankittua ulkopuolista osaamista bisneksensä kehittämiseen.

Jo alusta alkaen yrityksen tavoitteena oli koulutusbisneksen digitalisointi. Näin ollen teimme yhdessä selkeän suunnitelman, jolla digibisnes rakennettaisiin vaiheittain kuntoon. Tämä tapahtuisi seuraavassa järjestyksessä:

  1. Ensin suunnitellaan sisällöltään ja ulkoasultaan toimiva verkkosivusto.
  2. Toiseksi rakennetaan tarvittavat sähköisen markkinoinnin työkalut.
  3. Kolmanneksi toteutetaan verkkosisällöt.

Verkkosivujen ilmeen ja sisältörakenteen suunnittelu

Verkkosivujen ilme suunniteltiin valmiin sivustoteeman pohjalle yhteistyössä visuaalisen suunnittelijan kanssa. Eräs WordPressin hyvistä ominaisuuksista on sen sisältämä suuri valikoima sivustoteemoja, joiden avulla sivuilleen saa automaattisesti valmiit valikkorakenteet, sivupohjat ja fontit.

Olemme Verkkokurssitehtaalla tarkkoja siitä, millaisia lisäosia käytämme kokonaisuuksissa, ja testaamme jokaisen huolellisesti aina ennen käyttöönottoa. Käytämme ainoastaan lisäosia ja teemoja, jotka ovat laajassa käytössä muuallakin. Ne ovat usein myös maksullisia.

Normaalisti asiakas valitsee mieleisensä teeman, jonka pohjalle rakennamme yhdessä kokonaisuuden. Näin toimittiin myös Bioacademyn kanssa.

Toiminnallisuudet verkkosivustolle ja sähköisen markkinoinnin työkalut kuntoon

WordPress -ohjelmisto sisältää mahdollisuuden rakentaa sen pohjalle verkkosivusto, joka sisältää sähköisen oppimisympäristön ja verkkokaupan. Tämän lisäksi Bioacademylle rakennettiin kv-kaupankäyntiin tarvittavat maksupalvelut, jotka toteutettiin Paypal-maksujenvälitysjärjestelmän sekä yleisimpien käytössä olevien luottokorttiyhtiöiden avulla.

Sähköinen markkinointi (uutiskirjeet) ja markkinointiautomaatio rakennettiin toimimaan Mailchimp-alustalla ja integroitiin verkkosivustoon ja verkkokauppaan. Näin mahdollistettiin sähköpostikeräimien rakentaminen verkkosivustolle, jolloin myös verkkokaupasta ostaneiden asiakkaiden tiedot saadaan siirtymään automaattisesti yrityksen markkinointirekistereihin.

Lue myös: Näin rakennetaan eläinkoulutuksesta verkkobisnes

Kokonaisuuteen rakennettiin myös chat-toiminto. Lisäksi sivustoon liitettiin seurantaa varten Google Analytics sekä muita lisätoimintoja, kuten mahdollisuus lähettää koulutusesitteitä nopeasti sähköpostitse.

Sisältöjen luominen verkkosivuille

Verkkosivusisältöjen toteutuksessa lähdettiin muutamasta perusajatuksesta:
• Palvelut tuotteistetaan sivustolle selkeästi.
• Palvelujen markkinoinnissa hyödynnetään videoita.
• Sivustolle tuotetaan verkkokursseja.

Bioacademy pitää aktiivisesti yhteyttä sekä nykyisiin että potentiaalisiin asiakkaisiinsa, jolloin yritys pysyy hyvin ajan tasalla koulutuspalvelujen kysyntätilanteesta. Palveluja tuotteistetaan ja räätälöidään jatkuvasti kysynnän sekä saadun palautteen perusteella. Videoista Bioacademy tuottaa osan itse ja osa ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Lue myös: Näin ohjelmistoyritys hyödyntää verkkokursseja opetuksessa

Aktiivinen myynti ja markkinointi

Bioacademy tekee jatkuvasti tiivistä asiakastyötä. Yrityksen edustajat kiertävät tapaamassa potentiaalisia ja olemassa olevia asiakkaita. He selvittävät kohderyhmien tarpeita ja toiveita sekä räätälöivät koulutuksia niiden perusteella – aivan kuten varmasti useimmat heidän kilpailijoistaankin tekevät. Menestyäkseen markkinoilla jokaisen yrittäjän onkin oltava valmiina toisinaan vetämään myyntikengät jalkaansa ja lähdettävä tapaamaan ihmisiä kasvokkain. Kuitenkin digitalisoituvassa maailmassa virtuaalisen viestinnän merkitys kasvaa, joten sähköisten työkalujen on oltava toimivia. Niitä on myös kehitettävä jatkuvasti.


Ilpo Tuononen
Toimitusjohtaja ja perustaja
Verkkokurssitehdas Oy