Ohjelmistokouluksia sote-alalle verkon välityksellä

Raisoft Ltd. on suomalainen ohjelmistoyritys. Se on kehittänyt sosiaali- ja terveysalalle suunnatun ohjelmiston, jota käytetään laajasti Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Yrityksellä on asiakkaita myös ulkomailla.

Raisoft käyttää paljon resursseja asiakkaiden kouluttamiseen, ja ajatus verkkokoulutuksista oli itänyt yrityksessä jo pitkän aikaa. Kuitenkin verkkokoulutuksen käytännön järjestelyihin liittyi useita ratkaistavia asioita.

Verkkokoulutusympäristön rakentaminen

Ensimmäinen pohdittava asia verkkokoulutusten tuotteistamisessa oli verkkokoulutusympäristön rakentaminen. Ohjelmistoyritys Raisoftissa tiedettiin, että yritys pystyisi halutessaan rakentamaan sellaisen itsekin. Toinen vaihtoehto oli etsiä valmiita verkkokoulutusalustoja ja/tai niitä rakentavia yrityksiä.

”Helppo ja nopea käyttöönotto, kieliversioiden nopeat lokalisoinnit, räätälöintimahdollisuudet sekä verkkokoulutusalustan toiminnallisuudet olivat suurimmat syyt, miksi päädyimme Verkkokurssikoneeseen. Myös opiskelijan käyttöliittymän selkeys ja helppokäyttöisyys olivat tärkeitä kriteereitä.”

– Juha Airue, Raisoft Ltd. –

Verkkokurssien tuottaminen

Raisoftille oli alusta asti selvää, että videomuotoiset verkkokurssit toimisivat heillä parhaiten. Teoriaa sisältävät koulutukset on toteutettu ns. puhuva pää -videoilla. Ohjelmistojen käyttökoulutusvideot rakennettiin taas ruutukaappausten avulla.

Raisoft tuottaa videot itse ja käyttää niiden jakeluun Vimeo-videonjakelualustaa (vimeo.com). Näin videot toimivat varmasti laadukkaasti eri laitteilla ja erilaisilla verkkonopeuksilla. Videot näkyvät vain palveluun kirjautuneille opiskelijoille.

Verkkokurssien valitseminen ja alustalle pääseminen

Opiskelijat saavat hankittua verkkokursseja helposti suoraan kurssitarjonnasta. Raisoftin edustaja luo opiskelijoille koodin, jonka avulla he saavat kurssin käyttöönsä.

Opiskelija luo itselleen käyttäjätilin kirjautuessaan järjestelmään ensimmäistä kertaa. Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosoite, ja salasanan opiskelija luo itse. Näillä tiedoilla opiskelija pääsee jatkossa sisään järjestelmään.

Lue myös: Näin myydään koulutuksia Suomesta Intiaan

Raisoftin verkkokoulutusalustaan rakennetaan parhaillaan ns. SSO-toiminnallisuutta. Tämän avulla opiskelijat pääsevät jatkossa automaattisesti kaikille verkkokursseilleen kirjautumalla Raisoftin toiminnanohjausjärjestelmään.

Pitkälle automatisoitu kurssin suorittaminen

Raisoftille on tärkeää rakentaa verkkokoulutus niin, että sen sisältämät osat on käytävä läpi tietyssä järjestyksessä. Esimerkiksi jokainen video on katsottava alusta loppuun, ennen kuin pääsee kurssilla eteenpäin.

Lue myös: Näin rakennetaan eläinkoulutuksesta verkkobisnes

Kurssit sisältävät myös tehtäviä, jotka on suoritettava hyväksytysti päästäkseen etenemään kurssilla. Valtaosan tehtävistä järjestelmä arvioi automaattisesti, jolloin kouluttajan ei tarvitse jatkuvasti käydä kurssilla erikseen arvioimassa niitä.

”Verkkokurssikoneen avulla pystymme rakentamaan verkkokoulutuskokonaisuuksia, joita opiskelijat suorittavat täysin itsenäisesti ja saavat kurssin suoritettuaan kurssitodistuksen suoraan järjestelmästä. Meidän ei tarvitse itse tehdä arviointeja, lähettää koulutusmateriaaleja tai luoda käyttäjätunnuksia. Tämä kaikki tapahtuu automatisoidusti, mikä tehostaa todella paljon koulutusprosessiamme.”

– Juha Airue, Raisoft Ltd. –


Ilpo Tuononen
Toimitusjohtaja ja perustaja
Verkkokurssitehdas Oy