Koulutusbisnes verkkoon
-kehitysohjelma

12 kuukauden kehitysohjelman
aikana saat tarvittavan osaamisen ja työkalut rakentaa koulutusbisneksesi verkkoon

Kenelle

Kehittämisohjelma on tarkoitettu henkilöille jotka tahtovat rakentaa menestyvän koulutusliiketoiminnan verkkoon.

Toteutustapa

Valmennusohjelma toteutetaan räätälöidysti ja se sisältää 5 asiakaskohtaista kehittämispäivää. Osallistuja saa käyttöönsä kattavat opetusmateriaalit, tehtäviä sekä pääsee mukaan suljettuun Verkkokurssitehtaan akatemian yhteisöön.

Räätälöity alusta käyttöösi veloituksetta vuodeksi

Osallistuja saa heti kehitysohjelman alussa käyttöönsä omiin tarpeisiin räätälöidyn verkkokoulutus- ja verkkokauppa-alustan. Alustan avulla osallistuja rakentaa ohjelman aikana ohjatusti ensimmäisen verkkovalmennuksen, laittaa sen myyntiin ja pilotoi sen opiskelijoilla. Tutustu ominaisuuksiin tästä.

Kesto

Kokonaiskesto 12 kk, lähipäivät ensimmäisen 2 kk kuluessa aloituksesta. Jatkossa kuukausittainen seurantapalaveri sekä osallistumisoikeus suljettuun kehitysryhmään muiden osallistujien ja ohjaajien kanssa.

Hinta

Tuettu hinta pk-yrityksille: 1500€ tai 125€/kk (12 kk ajan).

Hinta ilman tukea 6000€ tai 500€/kk (12 kk ajan).

Hintoihin lisätään yleinen arvonlisävero 24%. Matka-, majoitus- ja materiaalikulut sisältyvät hintaan.

Haku

PK-yritykset voivat saada kehittämisohjelmaan 75% tuen. Avustamme tuen hakemisessa. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Asiakkaidemme suusta

Verkkokoulutusliiketoiminnan rakentaminen vaatii uudenlaista osaamista. Olen saanut kehitysohjelman ja Verkkokurssitehtaan tuella rakennettua asiakasystävällisen ja laadukkaan kurssikokonaisuuden.

avatar

Helena Lehtimäki

Toimitusjohtaja, Oppimaa Oy

Teemme koulutusvientiä pääasiassa Intiaan. Kehitysohjelman avulla olemme rakentaneet tarvittavat työkalut ja järjestelmät myyntiin ja markkinointiin.

avatar

Liisa Toivonen

CEO, Bioacademy Finland Ltd.

Verkkokoulutukset ovat tätä päivää. Opiskelijat osaavat vaatia perinteisen lähiopetuksen lisäksi myös verkko-opetusta. Kehitysohjelma on antanut minulle työkaluja ja menetelmiä digitalisoida koulutuksia.

avatar

Jani Roman

Toimitusjohtaja, Corein Oy

Kehitysohjelman sisältö

1. Yleiset teknologiavaatimukset

Verkkokoulutusympäristöjä, verkkokauppoja ja verkkosivustoja voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tässä osiossa käydään läpi kattavasti eri toteutusvaihtoehdot. Lisäksi käydään läpi SaaS-palvelujen, palvelinteknologian ja tietoturvan erityispiirteet.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on ymmärrys markkinoilla tarjolla olevista teknologioista ja osallistuja osaa valita itselleen sopivan käyttöön.

2. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköisiin oppimisympäristöihin (LMS) on mahdollista rakentaa monenlaisia toiminnallisuuksia sekä automatisoituja toimintoja. Tässä osiossa käydään läpi kattavasti kaikki markkinoilla tarjolla olevat toiminnallisuudet.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on hyvä ymmärrys sähköisen oppimisympäristön toiminnallisuuksista ja osallistuja osaa valita niistä soveltuvat omaan käyttöön.

3. Verkkokauppa

Verkkokauppa-alustoja on tarjolla nykyisin kaikenlaisten tuotteiden ja palveluiden myyntiin. Tässä osiossa käydään läpi koulutustuotteiden verkkokaupan erityispiirteitä.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä miten verkkokauppa liitetään osaksi sähköistä oppimisympäristöä. Osallistuja osaa rakentaa maksullisia tuotteita ja palveluita myyntiin verkkokauppaan.

4. Julkaisujärjestelmät ja verkkosivut

Tässä osiossa käydään läpi julkaisujärjestelmän toiminnallisuudet sekä verkkosivujen rakentamisen vaiheet.

Tämän osion jälkeen osallistuja osaa tuottaa sisältöjä julkaisujärjestelmään sekä rakentaa verkkosivuille sivuja ja toiminnallisuuksia.

5. Verkkopedagogiikan suunnittelu

Verkossa tapahtuvassa oppimisessa on omat erityispiirteensä jotka pohjautuvat pedagogisiin menetelmiin.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä miten suunnitellaan verkko-oppiminen pedagogisesti järkevästi.

6. Verkkokurssituotannot

Verkkokurssien tuottaminen vaatii yleensä opetusmateriaalien muokkaamista tai rakentamista verkko-opiskeltavaan ja asiakasystävälliseen muotoon. Tässä osiossa käydään läpi sekä erilaisten mediamuotojen hyödyntäminen että verkkokurssituotantojen vaiheet.

Tämän osion jälkeen osallistuja ymmärtää miten tuotetaan laadukkaita ja asiakasystävällisiä verkkokursseja.

7. Integroinnit ja SSO (Single Sign On)

Integroimalla järjestelmiä toisiinsa mahdollistetaan automatisoitu tietojen siirtäminen eri järjestelmien välillä ja pystytään rakentamaan kokonaisjärjestelmiä. Tässä osiossa käydään läpi yleisimpiä verkkokoulutusympäristöihin liitettäviä järjestelmiä kuten sähköinen markkinointi, markkinointiautomaatio, webinaarit, videoiden jakelualustat, toiminnanohjausjärjestelmät ja asiakkuudenhallintajärjestelmät.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä millaisia järjestelmiä on mahdollista integroida omaan järjestelmään ja osallistuja on valinnut mitkä järjestelmät integroidaan omaan järjestelmään.

8. Myynti ja markkinointi

Digitaalisten tuotteiden myynti ja markkinointi vaatii uudenlaista osaamista hyödyntää sähköisiä kanavia ja työkaluja. Tässä osiossa vertaillaan eri kanavia, käydään läpi sähköisen markkinoinnin ja markkinointiautomaation järjestelmät, webinaarien avulla myynti, sales funnelien rakentaminen ja monia paljon muuta hyödyllistä asiaa.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on ymmärrys siitä miten digitaalisia tuotteita myydään tehokkaasti ja osallistuja on valinnut itselleen sopivat työkalut ja menetelmät.

9. Koulutusviennin erityispiirteet

Koulutustuotteita myydään entistä enemmän kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisessä myynnissä on kuitenkin omat erityispiirteensä jotka täytyy huomioida.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä mitä täytyy ottaa huomioon koulutusvientiin tarkoitetun järjestelmän rakentamisessa.

10. Lainsäädäntö ja GDPR

Sähköistä liiketoimintaa, myyntiä ja markkinointia, asiakashallintaa, verkkokaupan ylläpitämistä ja kansainvälistä liiketoimintaa ohjaavat erilaiset lait, asetukset ja hyvät tavat. Tässä osiossa perehdytään sekä lainsäädännön että GDPR:n huomioimiseen.

Tämän osion jälkeen osallistujalla on ymmärrys lainsäädännön huomioimisesta. Osallistuja saa käyttöönsä valmiita sopimus- ja ehtopohjia joista voi muokata omaan käyttöönsä sopivat.