Markkinatutkimus verkkokoulutuksia varten

Markkinatutkimukset ovat perinteinen ja paljon käytetty keino parantaa tuotteen, palvelun tai yrityksen toimintaedellytyksiä omassa markkinassaan. Ne soveltuvat hyvin myös verkkokoulutusliiketoiminnan kehittämiseen.

Seuraavassa esitellään lyhyt katsaus erilaisiin markkinatutkimuksiin, menetelmiin ja niiden sovelluksiin, joita voi hyödyntää verkkokoulutusliiketoiminnassa.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Markkinoiden tutkimisesta yleisesti

Vaikka markkinoita tutkitaan monin keinoin ja menetelmin, on toteutusprosessi kaikissa samankaltainen.

Markkinatutkimuksen tyypillinen toteutusprosessi etenee yleensä seuraavan kaavan mukaan:

 1. Ongelman tai tavoitteen määrittäminen
 2. Tutkimuskonseptin luominen
 3. Tiedonkeruu
 4. Analysointi
 5. Käytäntöön soveltaminen.

Markkinatutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan tyypillisesti kysymällä kohderyhmään kuuluvilta kysymyksiä. Saadut vastaukset analysoidaan, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Verkkokurssikonetta®️ käyttävät mm.

Tutustu muihin referensseihin täällä

Markkinatutkimusta toteutettaessa on huomioitava kerättävän tiedon sisältö sekä kerätyn tiedon käyttötarkoitus, minkä perusteella laaditaan tutkimuskonsepti ja tiedonkeruun kysymysasettelu.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös tiedonkeruun kohderyhmään, joka määrittelee yleensä myös tiedonkeruun kanavat.

Tiedonkeruussa voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavia kanavia:

 • kirjepostitus, jossa tutkimuslomake
 • sähköpostikysely
 • web-lomake
 • sms-kysely
 • kasvotusten tapahtuva haastattelu
 • puhelinhaastattelu
 • tablet-tutkimus

(Lähde: Wikipedia: Markkinatutkimus, luettu 8.3.2022).

Markkinatutkimusten toteuttamisessa voidaan hyödyntää monia erilaisia menetelmiä ja sovelluksia. Seuraavassa esitellään lyhyesti joitain niistä.

Markkinatutkimuksella tai markkinapotentiaalikartoituksella tarkoitetaan yleisesti menetelmää, tapaa tai toimenpidettä, jolla hankitaan tietoja markkinatilanteista ja niiden muutoksista.

Markkinointitutkimuksella pyritään vertailemaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta.

Bränditutkimuksella selvitetään yrityksen, organisaation tai brändin kokonaistunnettuutta, eroa kilpailijoihin, lojaliteettia, mielikuvia ja haluttavuutta.

Hinnoittelututkimuksella selvitetään hintapisteitä (engl. price points), maksukykyä ja -halukkuutta sekä muita tuotteen tai palvelun hinnoitteluun liittyviä tekijöitä.

Työnantajatutkimuksella selvitetään työnantajan tunnettuutta ja mielikuvaa työnhakijoiden silmissä.

Tuote- ja konseptitestauksella selvitetään uuden tuotteen tai palvelun markkinakysyntään liittyviä tekijöitä.

Henkilöstö- tai sidosryhmäselvityksillä selvitetään mm. ko. kohderyhmän osaamisen kehittämisen tarpeita.

Tarvitsetko riihikuivaa rahaa kehittämiseen?

Onko sinulla hyvä idea verkkokoulutukseksi mutta et ole saanut sitä vielä toteutettua?

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

Varaa ilmainen esittely tästä.

Kyselyt verkkokoulutusliiketoiminnassa

Erilaiset markkinatutkimukset soveltuvat siis verkkokoulutusliiketoiminnan kehittämiseen hyvin. Myös verkkokoulutusalustat tukevat yleensä useampia tutkimuksen toteuttamistapoja.

Seuraavassa esitellään lyhyesti joitain esimerkkejä asiakkaidemme käyttämistä markkinatutkimuskeinoista omassa koulutusliiketoiminnan kehittämistyössään.

Verkkokoulutuksen kysynnän selvittäminen

 1. Laadukkaan verkkokoulutuskokonaisuuden tuottaminen voi olla työläs projekti, joten ennen tuotannon aloittamista on usein järkevää tehdä selvitys siihen liittyvästä kysynnästä markkinoilla. Jos suunnitteilla oleva verkkokoulutus pohjautuu aiemmin toteutettuun lähikoulutukseen, selvitys on hyvä suunnata olemassa oleville asiakkaille/opiskelijoille. Verkkokoulutukseen tarvittavan sisällön lisäksi samalla on hyvä selvittää myös esimerkiksi asiakasryhmien yleisimpiä toiveita verkkokoulutukselle ja verkkokoulutusalustan toiminnoille.
 2. Jos verkkokoulutuksellesi ei ole vielä määritelty valmista aihetta mutta sinulla on jo olemassa oleva yhteisö (kuten lähikoulutuksiin osallistuneet/osallistuvat tai jokin sosiaalisen median yhteisö), voit suunnata markkinakysyntään liittyvän kyselyn heille. Samalla voit selvittää eri aiheisiin kohdistuvaa kysyntää ko. kohderyhmän parissa.
 3. Kysyntää on mahdollista testata myös markkinoinnin avulla. Voit luoda esimerkiksi Facebookiin mainoksen viidestä eri koulutusaiheesta ja testata, minkä koulutusteeman mainos saa aikaan eniten reaktioita potentiaalisten kohderyhmien parissa.

Selvitysten tekeminen verkkokoulutusalustan toimintojen avulla

Verkkokoulutusalustoille on mahdollista luoda monenlaisia ehtoja ja toiminnallisuuksia, joiden avulla voidaan toteuttaa erilaisia selvityksiä ja kyselyjä.

 1. Keskustelupalstat ovat hyvä keino pysyä kärryillä kohderyhmien keskusteluista. Koulutuksiin liittyvät haasteet ja uudet mahdolliset aiheet verkkokursseille nousevat niissä usein hyvin esille.
 2. Verkkokoulutusalustojen kyselytoimintojen avulla on mahdollista rakentaa kyselyt suoraan osaksi kurssien sisältöä. Kyselyihin on mahdollista sisällyttää myös mm. ehto, että osallistuja pääsee etenemään kurssilla vain vastattuaan kyselyyn. 
 3. Annettu palaute tai markkinakyselyyn vastaaminen voi olla yhtenä ehtona myös kurssitodistuksen saamiselle.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.