Miksi ja miten tuottaa verkkokoulutuksia?

  • Ilpo Tuononen on Verkkokurssitehtaan toimitusjohtaja ja toinen perustajista.
  • [email protected], p. 050 322 9339

Miksi ihmiset tahtovat opiskella verkossa?

Verkossa opiskelemiseen liittyy niin palvelun tarjoajan kuin käyttäjän näkökulmasta monia etuja. Se säästää aikaa, on ekologista ja kustannustehokasta. Tänä päivänä teknologia ei aseta verkkokoulutusten kehittämiselle enää suurempia rajoituksia.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Digitaalisten tuotteiden markkinat eivät myöskään yleensä tunne valtioiden välisiä rajoja, vaan universaaleista teemoista eri kieliversioina toteutettavien, testattujen ja toimiviksi todettujen verkkokurssien markkinat ovat käytännössä lähes rajattomat.

Verkko-opiskelu mahdollistaakin opiskelun joustavasti, ajasta ja paikasta riippumatta sekä tarpeen mukaan oppimispolkuja yksilöllistäen.

Lisäksi verkossa opiskelu on todettu tehokkaaksi ja oppijaa monin tavoin motivoivaksi – etenkin silloin, kun koulutus on hyvin suunniteltu ja sen toteutuksessa on otettu huomioon laajasti erilaiset tekniset, pedagogiset ja liiketoiminnalliset näkökulmat. 

Parhaimmillaan opiskelu verkkokurssilla motivoi, palkitsee ja tuottaa merkityksellisyyden kokemuksia. Tekniikan valjastaminen palvelemaan koulutuksen tavoitteita ja kohderyhmien tarpeita voi tarjota sinulle koulutusten tuottajana sekä asiakkaallesi oppijana unohtumattomia ja tehokkaita oppimisen mahdollisuuksia, viihdyttävyyttäkin.

Verkkokurssilla oppiminen edellyttää kuitenkin oppijalta itseohjautuvuutta ja motivaatiota. Kurssilta se edellyttää oppimistavoitteita tukevia rakenteita ja sisältöjä sekä teknistä ja sisällöllistä käytettävyyttä. 

Verkkokurssikonetta®️ käyttävät mm.

Tutustu muihin referensseihin täällä

Verkkokoulutuksen tavoitteena on tarjota oppijalle mahdollisuus opiskella milloin ja missä vain, millä tahansa laitteella. Samalla kun toimiva teknologia on edellytyksenä koulutuksen joustavalle toteutukselle, se tukee myös itse oppimisprosessia monin tavoin.

Tekniikan avulla voit vahvistaa oppijoiden välistä vuorovaikutusta, mikä taas saa aikaan ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja.

Teknologian avulla voit tukea myös tiedon rakentumista sekä tehdä oppijan ajattelun prosesseja näkyviksi esimerkiksi tehtävien dokumentoinnin kautta. (Pönkä 2017.)

Uusien digitaalisten keinojen ja kanavien avulla sinulla on mahdollisuus yhä monipuolisempien, pedagogisesti tarkoituksenmukaisten, osallistavien ja visuaalisestikin houkuttelevien verkkokurssien tuottamiseen. Laadukkaille, kokonaisvaltaisille, käytännönläheisille ja ammatillisesti tuotetuille sekä eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiville verkkokoulutusratkaisuille on kysyntää. 

Monilla olisikin potentiaalia paketoida asiantuntemuksensa kohderyhmiä kiinnostaviksi digitaalisiksi oppisisällöiksi. Kun tunnet kohderyhmäsi, pystyt hyödyntämään myös asiakastietoasi digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Lisäksi voit hyödyntää verkostojasi verkkokoulutusliiketoiminnan kehittämisessä ja koulutusten levittämisessä.

Tarvitsetko riihikuivaa rahaa kehittämiseen?

Onko sinulla hyvä idea verkkokoulutukseksi mutta et ole saanut sitä vielä toteutettua?

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

Varaa ilmainen esittely tästä.

Miksi verkkokursseja kannattaa tuottaa?

Yrityksistä suurin osa hyödyntää jo nyt verkkokoulutusta joko oman henkilöstönsä kehittämisessä tai tarjoamalla sitä palveluna. Tulevaisuudessa tämän kehityksen voidaan olettaa kiihtyvän entisestään.

Tekniikan nopea kehitys avaa asiantuntijoille uusia mahdollisuuksia. Elämme medioituneessa maailmassa, jossa ihmiset viettävät arkeaan yhä tiiviimmin erilaisten media- ja viestintäympäristöjen ympäröiminä ja niin vuorovaikutus, kaupankäynti kuin oppiminen siirtyvät verkkoon. Teknologia sulautuu yhä kiinteämmäksi osaksi jokaisen arkista elämää (Dufva 2020). 

Samalla digitalisaatiokehitys nivoutuu vahvasti osaksi koulutusliiketoimintaa. Paitsi koulutuksen tuottajat, myös muiden toimialojen organisaatiot sekä yksittäiset asiantuntijat, persoonat ja some-vaikuttajatkin julkaisevat sisältöjään digitaalisesti ja tarjoavat niitä asiakkailleen yhä useammin myös koulutuspalveluina. 

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.