Verkkokurssin tekeminen

Eli miten tehdään hyvä verkkokurssi?

Verkossa tapahtuvan opiskelun määrä kasvaa jatkuvasti, eikä kasvulle ole loppua nähtävissä. Niin verkkopalavereista kuin verkossa opiskelusta on tullut normaali osa ihmisten elämää.

Mutta miten tuotetaan laadukas verkkokurssi? Sellainen, jota opiskelijat mielellään opiskelevat, oppivat sen avulla tehokkaasti ja suorittavat sen loppuun. Tähän asiaan keskitymme tässä artikkelissa.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Aloita prosessi, ei projekti

Verkossa tapahtuva liiketoiminta ja niihin liittyvät teknologiat ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti huimaa vauhtia. Tällä on luonnollisesti vaikutuksensa myös verkossa tapahtuvaan opiskeluun.

Kehitys jatkuvasti uusia tapoja ja menetelmiä verkko-oppimiseen ja tämä on otettava huomioon verkkokoulutusten suunnittelussa. Voi aivan hyvin sanoa, että verkkokouluttamisen maailma on jatkuvassa käymistilassa. 

Koulutusmuotoilu perustuu palvelumuotoiluun

Verkkokoulutuksen tuottaminen onkin kokemuksemme mukaan järkevää ajatella mieluummin elävänä prosessina kuin projektina jolla on selkeä aloitus- ja päätepiste.

Havaintojemme mukaan ensimmäisen verkkokoulutuksen tuottaminen on eräänlainen prototyyppi ja lähtölaukaus laajemmalle kehittämiselle. Kouluttajilla on yleensä mielessä jo useita koulutusaiheita ja toisaalta opiskelijoiltakin tulee toiveita erilaisille koulutuksille. 

Myöskään oppimisen kannalta ei ole järkevää yrittää mahduttaa kaikkea mahdollista yhteen ja samaan kurssiin vaan jaotella kokonaisuuksia pienempiin osiin (vrt. Mikro-oppimisen käsite).

Verkkokoulutusten tuottaminen on hyvä nähdä mieluummin jatkuvana prosessina kuin yksittäisenä projektina.

Opiskele perusteita ja tutustu muiden tekemiin verkkokoulutuksiin

Verkkokoulutuksen tuottaminen vaatii monialaista osaamista. Vähintään perusteita on hyvä tuntea seuraavista osa-alueista:

 • Pedagogiikka ja verkkopedaogiikka
 • Viestintä, myynti ja markkinointi
 • Teknologiat, alustat ja järjestelmät
 • Suunnittelu ja käsikirjoittaminen

Sekä tietenkin on pystyttävä tuottamaan nykyaikaisia verkkosisältöjä kuten tekstintuottaminen (copywriting), kuvat ja kuviot, videot ja äänitteet.

Ennen ensimmäisen verkkokoulutuksen suunnittelun aloittamista on hyvä itse käydä opiskelemassa muutamia erilaisia verkkokoulutuksia ja kirjata niistä itselleen huomioina ylös sekä hyviä että kehitettäviä osa-alueita.

Opi rakentamaan kannattavaa verkkokoulutusliiketoimintaa?

Tilaa sähköpostiisi kaikki artikkelimme (myös maksulliset) ja kehity verkkokurssiammattilaiseksi!

Päätä kenelle verkkokoulutus on tarkoitettu

Laadukas verkkokoulutus, kuten mikä tahansa muukin menestyvä liiketoiminta, pohjautuu asiakastuntemukseen. Verkkokoulutuksen suunnittelu aloitetaankin yleensä määrittelemällä asiakasprofiili jolle koulutus on tarkoitettu. 

Mikäli asiakasprofiilin rakentaminen tuntuu hankalalta tai muuten haluat varmistusta kurssin tarpeellisuudesta tai kysynnästä on mahdollista ennen suunnittelun aloittamista toteuttaa markkinatutkimus.

Kysely Facebook-ryhmässä on helppo tapa tehdä markkinatutkimus

Markkinatutkimus on syytä toteuttaa mahdollisimman autenttiselle kohderyhmälle esimerkiksi nykyisille opiskelijoille. Myös miniverkkokursseissa tai erilaisissa yhteisöissä (kuten Facebook-ryhmä) tapahtuvien kyselyiden avulla on hyvä toteuttaa markkinatutkimuksia.

Markkinatutkimuksen kohdalla on syytä vielä nostaa esille verkkokoulutusten todelliseen markkinakysyntään liittyvä seikka. Sekä omien havaintojemme että kansainvälisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin pohjautuen juuri asiakashankinnan epäonnistuminen on useimmin syynä verkkokoulutusliiketoiminnan kasvun epäonnistumiseen.

Mikäli asiakaskuntaa verkkokoulutukselle ei ole, satsaa aluksi reilusti markkinointiin

On siis suuri ero sillä lähdetkö tuottamaan verkkokoulutusta olemassa olevalle asiakasjoukolle (nykyiset lähikoulutusten opiskelijat) vai täysin uusille asiakkaille. Täysin uusille asiakkaille suunnatun verkkokoulutuksen kehittämisen resursseista arviolta 70-90% täytyy satsata markkinatutkimukseen ja asiakashankintaan. Ja vasta sen jälkeen alkaa miettimään verkkokoulutuksen suunnittelua.

ELY-keskus ja Business Finland rahoittavat suomalaisten yritysten kehittämishankkeita. Tuki voi parhaimmillaan olla jopa 100%.

Käytä hyväksi julkinen rahoitus

Viimeisenä asiana ennen suunnittelun aloittamista on vielä hyvä pohtia onko verkkokoulutusliiketoiminnan kehittämiseen mahdollista saada tukirahoitusta. Sekä ELY-keskuksella että Business Finlandilla on tarjolla useita erilaisia rahoitusinstrumenttejä liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tukirahoituksen ansiosta on mahdollista saada tukea (eli riihikuivaa rahaa) sekä ostopalveluihin että omiin palkkakustannuksiin. Tuet ovat parhaimmillaan alkuvaiheessa jopa 100% joten nämä kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi.

Tarvitsetko riihikuivaa rahaa kehittämiseen?

Onko sinulla hyvä idea verkkokoulutukseksi mutta et ole saanut sitä vielä toteutettua?

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

Varaa ilmainen esittely tästä.

Suunnittele hyvin niin tuottaminen on helpompaa

Kun tarvittavat taustatyöt on saatu tehtyä on aika aloittaa verkkokoulutuksen suunnittelu. Suosittelen tekemään suunnitelman kirjalliseen muotoon joko perinteiseen tapaan kynän ja vihkon avulla tai sähköisenä versiona, esimerkiksi Wordillä tai Google-dokkareilla. Suunnitelma on syytä tehdä erikseen oppimissisältöjen ja markkinoinnin osalta.

Suunnitelmassa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät:

 • Mitä ja kenelle ollaan tekemässä?
 • Kuka tai ketkä vastaavat eri osa-alueista?
 • Mikä on aikataulu?

Ja verkkokoulutuksen osalta tarkemmin:

 • Muoto ja rakenne
 • Menetelmät ja materiaalit
 • Tehtävät ja arviointitavat
 • Vuorovaikutustavat

Myös markkinoinnin osalta on hyvä tehdä erillinen markkinointisuunnitelma mutta en tässä artikkelissa käy sen aiheen kimppuun tarkemmin.

Ja sitten tuottamaan sisältöjä

Verkkokoulutuksissa käytettävät materiaalit ovat lähtökohtaisesti digitaalisia. Viime aikoina etenkin visuaalisten materiaalien suosio on kasvanut tekstien kustannuksella, vaikka myös tekstisisällöillä on yhä paikkansa digitaalisissakin ympäristöissä.

Joissain tapauksissa teksti toimii edelleen kuvaa paremmin. Tekstien ja kuvatiedostojen lisäksi verkkokoulutuksissa voidaan hyödyntää esimerkiksi äänitiedostoja, videoita, diaesityksiä, tilastoja ja muita graafisia kuvaajia tai vaikkapa muistilistoja, puhekuplia, animaatioita (bannerit, GIF-tiedostot) ja lyhyitä tarinoita (esim. sarjakuva).

Verkkokurssikonetta®️ käyttävät mm.

Tutustu muihin referensseihin täällä

Varaa sisältöjen tuottamiseen reilusti aikaa

Nämä edellämainitut menetelmät luovat raamit sille, millaiseksi verkkokoulutuksen muoto ja rakenne muovautuvat ja mitä sisältötyyppejä verkkokoulutuksiin tullaan tuottamaan. Seuraavassa vielä listattuna kokemuksemme mukaan hyviksi havaittuja verkkokoulutusten sisältötyyppejä:

 • Laadukas tuotettu teksti (copywriting)
 • Kuvat ja kuviot
 • Videot ja äänitteet
 • Ladattavat tiedostot (pdf)
 • Listat ja huoneentaulut
 • Interaktiiviset sisällöt (H5P)

Hanki käyttöön verkkokoulutusalusta

Verkon jakelualustat, verkkokaupat ja sosiaalisen median sovellukset ovat tulleet pysyväksi osaksi jokaisen arkea. Viimeistään koronapandemian myötä niin tapaamiset kuin koulutukset ovat jatkaneet vahvaa siirtymistään verkkoon. I

Ihmiset osaavat ottaa uusia sovelluksia käyttöön entistä nopeammin ja verkkosivustoista on mahdollista rakentaa yhä helpommin koko liiketoiminnan yhteen kokoavia keskuksia.

Sama pätee myös koulutuksiin. Teknologia on entistä helpommin valjastettavissa käyttäjän tarpeisiin. Teknologiaa ei tarvitse missään nimessä pelätä eikä se ole myöskään enää tärkein määrittelevä tekijä palvelun toimivuutta arvioitaessa.

Tänä päivänä teknologia mahdollistaa hyvinkin käyttäjäystävällisten ratkaisujen toteuttamisen, yleensä suhteellisen helposti ja nopeastikin.

Verkkokurssikone on räätälöitävä ja helposti käyttöönotettava verkkokoulutus- ja verkkokauppa-alusta

On monia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa verkkokoulutusta. Siksi on olennaista, että kurssin toteuttajana tunnet perustiedot hyödynnettävistä teknologioista ja alustavaihtoehdoista. Verkkokoulutukseen tarvittavia erilaisia toiminnallisuuksia on hyvä pohtia jo suunnitteluvaiheessa. 

Verkkokoulutusprojektit ovat erilaisia ja toteutusmenetelmät tulee valita omien tarpeiden perusteella. Kehittämisprojektia suunniteltaessa on hyvä tuntea erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja tehdä vertailua niiden välillä. 

Seuraavassa esitellään kolme erilaista teknologista tapaa toteuttaa verkkokoulutusjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto.

 1. Rakenna ja räätälöi koulutus itse omalle palvelimelle
 2. Ota käyttöön valmis SaaS-palvelu
 3. Rakenna ja räätälöi oma alusta SaaS-palvelun avulla

Julkaise ja jaa (muista myös markkinointi)

Kun lopulta pääset vaiheeseen, jossa kurssi on julkaistu, olet jo tehnyt luultavasti ison työmäärän ja voit taputtaa itseäsi olkapäälle. Pääset ohjaamaan opiskelijat kurssille ja alat saamaan palautetta sekä tietenkin suunnittelemaan uutta kurssia.

Tämän artikkelin loppuun on vielä todettava, että mikäli suunnitelmissasi on maksullisen verkkokurssin rakentaminen niin markkinointisuunnitelman ja sen vaatiman myyntitunnelin suunnittelu ja toteuttaminen on luultavasti sinun vielä tehtävä verkkokurssin julkaisun jälkeen.

Sillä, eihän verkkokurssillesi kukaan löydä ilman tehokasta viestintää, markkinointia ja myyntiä.

Kerää palautteita ja kehitä paremmaksi

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – muttei koskaan täysin valmis. Onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua, mutta kehittäminen ei lopu koskaan. Suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen muodostavat kehän, jossa eri vaiheet toistuvat. Olennaista on jatkuva palautteen ja käyttäjätiedon kerääminen. Muistathan myös oppia epäonnistumisista: moka on aina mahdollisuus oppia uutta ja kehittää konseptia edelleen.

Kiitos, että jaksoit lukea loppuun. Toivottavasti pidit lukemastasi.

Ystävällisesti,

llpo

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.