Myyvän tekstin tuottaminen verkkokoulutukseen

Verkkoympäristössä toimivan myyjän työkalupakki koostuu pitkälti erilaisista mediamuodoista, joita ovat esimerkiksi teksti, kuva, äänite ja video.

Verkkovälitteisissä kohtaamisissa vuorovaikutuksen keinot eroavat joiltain osin kasvokkain käytettävistä keinoista. Kirjallisissa ja kuvallisissa viesteissä esimerkiksi eleet, ilmeet ja kehonkieli jäävät pääsääntöisesti pois, jolloin muut viestinnän keinot korostuvat. 

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

”Tekstisuunnittelija (engl. copywriter) vastaa mainosmateriaalien, kuten ilmoitusten, esitteiden, suoramarkkinointikirjeiden, nettisivujen ja vastaavien tekstien laadinnasta sekä esimerkiksi TV-mainosten suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta.” (Wikipedia, luettu 28.9.2021)

Verkkokurssien ja niiden markkinointimateriaalien tuottamisessa tarvitaan monessa kohdassa taitoa myyvään kirjoittamiseen. Tällaisia kohtia ovat mm. seuraavat:

 • Kurssin esittely- ja myyntisivujen tuottaminen
 • Markkinointikirjeiden kirjoittaminen
 • Markkinointimateriaalin tuottaminen

Markkinointiviestien ja oppimissisältöjen kirjoittaminen limittyvät monelta osin yhteen. Sen vuoksi niitä onkin tarkoituksenmukaista käsitellä yleensä yhteydessä toisiinsa.

Verkkokurssikonetta®️ käyttävät mm.

Tutustu muihin referensseihin täällä

”Delftin yliopiston professorin Pieter Jan Stappersin luoma 3–30–300 sekunnin sääntö auttaa sinua suunnittelemaan rakenteeltaan optimaalisia mikro-oppimispaloja.” (Kallio, Saarinen, Marjanen, Kurkipää & Siira 2018.)

Voi jopa ajatella, että jokainen asiasisältö olisi syytä kirjoittaa myyväksi tekstiksi. Myyvän kirjoittamisen opit tulee luonnollisesti huomioida erityisesti myyntiä ja markkinointia varten erikseen tuotettujen materiaalien tuottamisessa.

Myyntikirjeen rakentamisessa voit käyttää apuna esimerkiksi alla olevaa, David Freyn 12-vaiheista mallia:

 1. Herätä huomio
 2. Määrittele asiakkaan ongelma
 3. Tarjoa ratkaisu
 4. Vakuuta asiakas
 5. Esittele hyödyt
 6. Esittele referenssit
 7. Tee tarjous
 8. Anna takuu
 9. Käytä pelottelua
 10. Ohjaa tekemään ostopäätös
 11. Varoita
 12. Lopeta muistuttamalla

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.