Oppimisen arviointi ja verkkokurssin suorittaminen

Kouluttaja tai ohjaaja ei voi nähdä oppijan ajattelua. Kuitenkin seuraamalla oppijan työskentelyä, tehtävistä suoriutumista sekä itsearviointia hän voi päätellä myös oppijan kehittymisestä sekä ohjata ja tukea sitä (Kallio ym. 2018; Pönkä 2017).

Verkossa arvioinnin tehtävänä on yleensä ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppijan itsearviointia. Lopulta olennaisinta on, miten opittu asia siirtyy arkeen tai näkyy esimerkiksi käyttäytymisen, asenteiden ja/tai toiminnan muutoksena. 

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Verkkokursseilla arviointi voidaan toteuttaa täysin kouluttajajohtoisesti, jolloin kouluttaja arvioi suorituksen perustuen esimerkiksi tehtävä- tai tenttisuorituksiin tai oppijan koulutuksen aikaisen toiminnan ja keskustelujen seuraamiseen.

Itsearvioinnissa oppija arvioi itse oppimistaan ja oppimisprosessiaan. Vertaisarvioinnissa oppijat antavat toisilleen palautetta oppimisesta, oppimisprosessista ja yleensä myös ryhmätyöskentelystä.

Vertaisarviointi voidaan toteuttaa myös ryhmässä keskustellen, mikä onkin nähty tehokkaaksi. Täysin automatisoiduilla verkkokursseilla järjestelmä laskee lopputentin tulokset sekä generoi osallistujalle todistuksen automatisoidusti.

Arviointi voidaan toteuttaa myös eri tapojen yhdistelminä. Arviointitavan valinnassakin tulee huomioida kohderyhmien tarpeet: joissain tapauksissa osallistujalle riittää automaattiviesti läpäistystä testistä, kun taas toisinaan arvioinnin tueksi tarvitaan enemmänkin palautetta. 

Yhtä kaikki yleisesti nähdään, että kunnollinen ja hyvä arviointi ohjaa ja kannustaa oppimaan sekä kehittää oppijan itsearviointia.

Yleensä se on parhaimmillaan laadullista, kuvailevaa, rohkaisevaa ja analysoivaa. Se kannustaa oppimaan myös virheistä ja on vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee perustua oppimistavoitteisiin ja tukea niiden saavuttamista.

Oppimistavoitteiden ja arviointiperusteiden on oltava osallistujien tiedossa, selkeästi sanoitettuja ja saatavilla. Arvioinnin tulee olla yhdenvertaista ja perustua ennalta määritettyihin oppimistavoitteisiin. (Ks. Kallio, Saarinen, Marjanen, Kurkipää, Siira, HAUS Kehittämiskeskus 2018.)

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.