Verkkokoulutuksen toteutustavan valinta

Verkkokoulutukseen liittyviä termejä ja tapoja järjestää opetusta verkossa

Verkko-oppiminen, e-oppiminen tai eLearning ovat termejä, joita käytetään usein limittäin ja lomittain.

Yleensä niillä tarkoitetaan oppimista, tiedon hakemista, soveltamista ja ymmärtämistä verkon avulla.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Verkkopedagogiikalla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan sekä verkko-oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä opetuksessa, kun taas verkkopedagoginen tutkimus kehittää verkkoon sopivia oppimisympäristöjä, pedagogisia ratkaisuja ja didaktisia toimintamalleja. 

E-oppiminen eräänlaisena kattokäsitteenä tarkoittaa yleensä tietoverkkojen hyödyntämistä etäopetuksessa, verkkotuetussa lähiopetuksessa, monimuoto-opetuksessa tai tietokoneavusteisessa itseopiskelussa.

Pönkän (2017) mukaan termillä voidaan kuitenkin tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa seuraavista: tietoverkkojen hyödyntäminen tiedonhaussa, oppimismateriaalin tai tehtävien julkaiseminen verkossa, verkossa suoritettavat testit tai tehtävät, verkkoa hyödyntävä monimuoto-opetus, tiedottaminen tai oppijoiden ratkaisujen julkaiseminen verkossa, oppimisympäristön tai -alustan käyttö lähiopetuksen tukena, itseopiskelu, ryhmätyöt ja vuorovaikutus verkossa tai etäopetus verkossa ilman kasvokkaisia kohtaamisia.

Opi rakentamaan kannattavaa verkkokoulutusliiketoimintaa?

Tilaa sähköpostiisi kaikki artikkelimme (myös maksulliset) ja kehity verkkokurssiammattilaiseksi!

Verkko-opetuksella viitataan yleensä tieto- ja viestintätekniikan sekä erityisesti verkkotekniikan hyödyntämiseen opetuksessa.

Verkko-opetukselle rinnakkaisia termejä ovat muun muassa e-opetus, verkkokoulutus ja virtuaaliopetus, joilla kaikilla tarkoitetaan oppimisprosessin järjestämistä tietoverkkoja hyödyntäen.

Verkkokoulutuksen tai -opetuksen muotoja ovat mm. verkkoseminaarit tai webinaarit, verkkotyöpajat, striimatut luennot, hybridikoulutukset, verkkotuettu lähiopetus, itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, tiedonhakutehtävät verkossa, keskustelu verkossa, some-palveluja hyödyntävä yhteisöllinen opetus (esim. yhteinen sisällöntuotanto), verkkoavusteinen projektinhallinta, MOOC-kurssit sekä eri menetelmiä monipuolisesti yhdistävät verkkoalustoille rakennetut kurssit. 

Perusta valintasi verkkokoulutuksen muodoksi aina taustalla olevaan oppimiskäsitykseen, oppimistavoitteisiin, suunniteltuihin sisältöihin, tavoittelemiisi kohderyhmiin sekä käsilläsi oleviin resursseihin. Teknologia ei ole itseisarvo: sen tehtävä on tukea oppimistavoitteita.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.