Verkkokurssi

Verkkokoulutukset liiketoiminnan osana

Verkkokoulutusliiketoiminta vaatii monen asian huomioimista – mutta antaa samalla paljon

Nykymuotoisen verkkokoulutuksen arvioidaan syntyneen niihin aikoihin kun verkkoyhteydet ja tietokoneet alkoivat olla riittävän hyviä tiedon siirtoon. Arviolta tämä tapahtui siirryttäessä 1900-luvulta tälle vuosituhannelle.

Nykymuotoisella verkkokoulutuksella tarkoitamme tässä koulutusratkaisuja, joille on mahdollista osallistua verkossa, joko omalta tietokoneelta tai sittemmin yhä useammin myös muilta päätelaitteilta.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Viimeiset parikymmentä vuotta ovat sittemmin olleet rajun digitalisoitumisen aikaa, mikä on näkynyt luonnollisesti myös verkkokoulutusten kehittymisenä. 

Tämän artikkelin sisältö pohjaa vahvasti käytännön kokemuksiimme, joita olemme saaneet kehittäessämme Verkkokurssikoneen pilvipalvelua sekä toteuttaessamme erilaisia projekteja asiakkaidemme kanssa. 

Verkkokurssikoneen kehittämisessä yhtenä perusajatuksena on alusta lähtien ollut verkkokurssien myymisen helppous sekä verkkokaupan ja sen eri maksutapojen liittäminen tiiviiksi osaksi verkkokoulutusjärjestelmää.

Verkkokurssikonetta®️ käyttävät mm.

Tutustu muihin referensseihin täällä

Pyrimmekin käsittelemään verkkokurssiliiketoimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti esittelemällä niin verkkokurssien tuottamiseen, teknologian käyttöönottoon kuin kurssien myyntiin ja markkinointiin liittyviä seikkoja.  

Vaikka nykymuotoinen verkkokoulutusliiketoiminta on liiketoiminta-alueena suhteellisen nuori ja jatkuvasti kehittyvä, sille on selkeästi muodostunut jo omat erityispiirteensä. Verkkokoulutusliiketoiminnan kehittäminen vaatii monialaista osaamista. 

Verkkokoulutukset liiketoiminnan osana

Verkkokurssitehdas Oy on vuonna 2016 perustettu ohjelmisto- ja asiantuntijayritys. Olemme kehittäneet pilvipalveluna toimivan verkkokoulutus- ja verkkokauppa-alustan, Verkkokurssikoneen. Rakennamme ja räätälöimme sen avulla asiakkaillemme verkkokoulutusratkaisuja, autamme tuottamaan ja kaupallistamaan laadukkaita verkkokursseja.

Olemme vuosien mittaan tehneet yhteistyötä noin sadan asiakkaan kanssa. Joukosta löytyy eri kokoluokan yrityksiä, aina yksinyrittäjistä isoihin konserneihin. Mukana on myös julkisyhteisöjä, kolmannen sektorin organisaatioita ja hankkeita. Lukuina nämä tarkoittavat Suomessa satoja verkkokursseja ja yli 58000 oppijaa (tilanne kevät 2022).

Kuluttaja-asiakkaiden osalta näkemyksemme pohjaavat asiakkaidemme asiakkaiden, siis asiakkaidemme tuottamien verkkokurssien osallistujien palvelukokemuksiin ja heiltä kerättyyn palautteeseen.

Asiakkaidemme verkkokurssien osallistujamäärät vaihtelevat suuresti, muutamasta kymmenestä jopa tuhansiin. Olemme saaneet olla aitiopaikalla näkemässä, millaiset verkkokurssit herättävät kiinnostusta, keräävät osallistujia tai saavat hyvää palautetta.

Tarvitsetko riihikuivaa rahaa kehittämiseen?

Onko sinulla hyvä idea verkkokoulutukseksi mutta et ole saanut sitä vielä toteutettua?

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

Varaa ilmainen esittely tästä.

Näin olemme päässeet osallistumaan yhteiseen kehittämistyöhön asiakkaidemme kanssa ja saaneet samalla arvokasta tietoa siitä, miten verkkokurssien avulla on mahdollista rakentaa hyvää liiketoimintaa.

Huomionarvoista on myös, että ainoastaan yksittäisillä asiakkaillamme liiketoiminta perustuu täysin verkkokoulutukseen. Kuitenkin lähes jokainen on onnistunut tehostamaan liiketoimintaansa verkkokoulutusten avulla.

Asiakkaamme hyödyntävät verkkokoulutus- ja verkkokauppa-ratkaisuja monin eri tavoin.

  • Täysin automatisoidut ja itsenäisesti opiskeltavat verkkokoulutukset (kirjautuminen, materiaaleihin perustuva itseoppiminen, kurssitodistus)
  • Hybridimalliset ryhmävalmennukset (osa oppimisesta itsenäistä, osa yhdessä ryhmän kanssa)
  • Hybridimalliset lupakoulutukset (osa oppimisesta itsenäistä, osa yhdessä ryhmän kanssa)
  • Verkkokoulutusjärjestelmän liittäminen (integrointi) asiakkaan omiin alustoihin tai järjestelmiin
  • Webinaaritallenteista tuotetut, itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit
  • Passiivista tuloa tuottavat verkkokurssit (ns. Evergreen-kurssit)
  • Ammattiin valmistava verkkokoulutus (pitkäkestoinen ja vahvasti vuorovaikutteinen kokonaisuus)
  • Kurssien osallistumismaksujen kerääminen
  • Ilmoittautumisjärjestelmät ja materiaalipankit ryhmävalmennuksiin
  • Liidimagneetteina toimivat maksuttomat miniverkkokurssit palvelujen tunnetuksi tekemiseen ja myynnin edistämiseen

Kuten huomaat, jo pelkästään Verkkokurssitehtaan asiakkaat hyödyntävät verkkokoulutuksia monipuolisesti. Verkkokoulutuksille löytyy myös useita muita hyödyntämismahdollisuuksia ja käyttötapoja.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.