Verkkokoulutusten myyntitunneli

Myynti ja markkinointi vaativat verkkokoulutusliiketoiminnassa vähintäänkin samanlaista huomiointia kuin aiemmin esitellyt osa-alueet. Mikäli verkkokoulutuksille ei asiakaskuntaa ole valmiina, yleensä juuri asiakashankinnan epäonnistuminen on syynä koko verkkokoulutusliiketoiminnan kasvun epäonnistumiseen.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Olemme vuosien mittaan perehtyneet verkkokurssien markkinointiin, hinnoitteluun ja asiakashallintaan käytännössä kahdella eri tavalla: 

  1. Oppaan tämän osion lähteinä on käytetty artikkeleita, ekirjoja ja verkkokursseja, joihin olemme vuosien mittaan tutustuneet ja joille olemme osallistuneet. Tieto perustuu pääosin kansainvälisten markkinoiden havaintoihin ja löydöksiin. Löydät tiedot lähteistä luvun lopusta.
  2. Lisäksi olemme saaneet mahdollisuuden olla yhdessä kymmenien suomalaisten yritysten, yhteisöjen, järjestöjen ja hankkeiden kanssa rakentamassa monenlaisia verkkokoulutusratkaisuja. Asiakkaamme ovat rakentaneet Verkkokurssikoneella jo satoja verkkokursseja, joilla on Suomessa yhteensä kymmeniä tuhansia osallistujia (tilanne syyskuussa 2021). Tämä näköalapaikka on antanut meille mahdollisuuden nähdä, millaiset kurssit kiinnostavat eniten. 

Alamme seuraavaksi käydä asioita läpi peilaten niitä eri lähdemateriaaleihin sekä havaintoihimme ja kokemuksiimme. Asioita käsitellään ja ne esitetään tietyssä järjestyksessä. Voit valita ja soveltaa tekstistä toiminnassasi niitä sisältöjä, jotka koet tarpeellisiksi oman liiketoimintasi kehittämisessä.

Verkkokurssikonetta®️ käyttävät mm.

Tutustu muihin referensseihin täällä

Myyntitunneli

Tämä on editoimatonta tekstiä. Termi “myyntitunneli” on tullut viime vuosina vahvasti esille erityisesti verkossa myytävien digitaalisten tuotteiden sekä palveluiden kohdalla.

Myyntitunnelista on jo ikäänkuin muodostunut standardi verkkokurssien markkinointimenetelmäksi. Tästä syystä haluan käydä tämän luvun alkuun läpi myyntitunnelin perusolettamat. Myöhemmällä luvussa käyn läpi myyntitunnelissa usein käytettäviä osa-alueita.

“Myyntitunneli on verkossa myytävien tuotteiden ja palveluiden asiakashankinnan menetelmä, jonka tehtävänä on askel askeleelta saada potentiaalinen asiakas tekemään ostopäätös.”

Vaikka myyntitunneli on terminä suhteellisen nuori, ei sen perusajatus poikkea radikaalisti perinteisistä markkinoinnin ajatuksista. Me näemme myyntitunnelin verkossa hyödynnettävänä markkinoinnin sovelluksena, joka hyödyntää perinteisiä markkinoinnin sääntöjä ja olettamuksia. Asiakashankinnan ja -hallinnan perusteiden tuntemus ja käytännön osaaminen antavat hyvät valmiudet myyntitunnelin rakentamiseen.

Myyntitunnelia pidetään tehokkaana menetelmänä, ja sitä hyödynnetäänkin markkinoilla laajasti. Yksinkertaisimmillaan verkkokurssien myyntitunneli  voidaan esittää seuraavasti.

Mitä arvokkaammasta verkkokurssista on kyse, sitä hankalampi sitä on myydä yksittäisen mainoksen avulla.

Yleensä myynti vaatiikin monenlaista ”suostuttelua”. Tähän tarkoitukseen hyödynnetään verkossa usein myyntitunnelia.

Yksinkertainen esimerkki verkkokoulutuksen myyntitunnelista on seuraavanlainen:

  • Verkkosivulla vierailijoiden sähköpostiosoitteet kerätään asiakasrekisteriin. Vastineeksi osoitteesta tarjotaan esimerkiksi maksutonta opasta tai minikurssia.
  • Sähköpostiosoitteensa jättäneelle toimitetaan tämän jälkeen tietoa verkkokurssista annoksittain. Usein tämä tehdään muutaman videon tai huolella kirjoitetun sähköpostiviestin avulla.
  • Vasta muutaman videon tai sähköpostiviestin toimittamisen jälkeen tarjotaan maksullista verkkokurssia.

Edellä kuvatun kaltaisen myyntitunnelin rakentaminen onnistuu myös maksuttomilla markkinointiautomaatiojärjestelmillä.

Kehittämässä verkkokoulutuksia?

Asiakkaidemme verkkokoululutuksissa on jo yli 60000 suomalaista opiskelijaa.

Kauttamme ELY-keskuksen ja Business Finlandin tukirahoitukset (50%-100%) helposti ilman byrokratiaa.

llpo Tuononen, CEO


Miten voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten voimme auttaa?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.